Homeopati

Innen alternativ behandling finnes det utallige metoder som tas i bruk for å hjelpe pasienter med de sykdommer eller skavanker de måtte ha. Homeopati er en av disse, og er på den ene siden en av de mere kjente, men også en metode som har vært mye omdiskutert gjennom tiden. Homeopatien bygger på det som kalles for likhetsloven. I korte trekk går denne loven ut på at man leger en sykdom ved hjelp av et stoff som kan fremkalle samme symptomer som dem pasienten har. Dette er noe man har forsket mye i og kunnskapen kommer i hovedsak fra tester gjort på friske mennesker.

I den homeopatiske verden brukes det mye planter og urter, da man tror på at disse har en helbredende virkning. Gjennom forskning har man blant annet funnet ut at enkelt planter kan benyttes ved plutselig oppstått diare, siden de gir de samme symptomene. Andre planter og urter gir symptomer på feber, tørrhet i slimhinnene og hurtig puls, noe som da kan helbredes ved bruk av denne planten.

En lang historie

Som med mange andre behandlingsmetoder, så har også homeopatien en lang historie og det finnes mange beviser for at prinsippene i denne behandling ble brukt i det gamle Hellas, Kina og India. Det var dog den tyske legen Samuel Hahnemann som for alvor fikk et gjennombrudd innen medisinens verden med homeopatien og likhetsloven. På 1800-tallet var man fortsatt ganske skeptiske til alternative behandlingsmetoder, og derfor ble også homeopatien avvist flere ganger av legene innen det som kaltes for den etablerte medisinen.

Hahnemann utførte flere tester på seg selv og en rekke kolleger, og fant ut at kinin, som man brukte mot malaria på den tiden, også kunne gi de samme symptomene. Det var her likhetsloven for alvor ble til og etter Hahnemann lanserte denne loven, spredte det seg raskt til resten av Europa og USA. På begynnelsen av 1900-tallet gikk bruken av homeopati tilbake og legene mistet litt av interessen, men 50 år senere fikk homeopatien et oppsving og i dag benyttes denne behandlingsformen av leger og alternative behandlere over hele verden.

Hvilke problem kan avhjelpes?

Det finnes flere ulike homeopatiske medisiner, og disse selges gjerne på apotekene. Homeopatien bruker mer enn 2 000 ulike stoffer, hvorav ca. 500 av disse benyttes på daglig basis i ulike medisiner. Prinsippet er det samme for de fleste av dem og derfor ser også medisinene ganske like ut. Pillene består oftest av melkesukkertabletter, som så gjennomtrekkes av forskjellige homeopatiske stoffer. Mange av disse stoffene har blitt brukt siden Hahnemann levde og homeopatien har derfor nesten 200 års erfaring gjennom utallige tester og behandlinger.

Ved hjelp av en grundig homeopatisk vurdering, hvor man tar med alle de mulige symptomer en pasient har, så kan en homøopat avhjelpe flere problemer. Likevel er det en del plager som går igjen hos de mennesker som oppsøker homeopatien for å få hjelp. Dette gjelder blant annet:

  • Infeksjoner i luftveiene
  • Utslett og eksem
  • Allergier
  • Depresjon og angst
  • Hodepine
  • Kvinnelige plager som menstruasjonsplager
  • Svangerskapsplager

Disse plagene har man god erfaring med å kunne helbrede eller i alle fall å minske plagene hos pasientene gjennom bruk av homeopatisk medisin.