Hva er helsekost

 

Betegnelsen helsekost brukes på mange forskjellige måter i dag. Det er navnet på en gruppe varer, men benyttes også om et spesielt kostregime og om kosthold som er helsemessig riktig for oss. De fleste tenker gjerne på de varer som selges i landets mange helsekostbutikker når de hører ordet helsekost, men nettopp denne type varer har etter hvert også funnet vei til landets mange dagligvareforretninger. Uansett hvilken type butikk som selger helsekost, så er det gjerne snakk om ulike tørrvarer, kornprodukter, uraffinert sukker, frisk frukt og grønnsaker samt en rekke slankemidler, vitamin- og mineralpreparater og ikke minst kosttilskudd.

Ord brukes om hverandre

Det hele begynte for mer enn 100 år siden. I begynnelsen av 1900-tallet fantes det en helsekostbevegelse under ledelse av Are Waerland. Han og flere andre forkjempere for helsekost testet denne form for kosthold på seg selv, som en siste utvei til å kurere alvorlige sykdommer. Mange av datidens tilhengere av helsekost hadde enten allergier, ulike former for betennelser, høyt blodtrykk eller andre former for mer eller mindre kroniske sykdommer. Disse testene var et forsøk på å finne en måte hvorpå man kunne bli kvitt flere av disse lidelsene. Mange pasienter følte seg bedre ved å følge et strengt kosthold og dette har så siden utviklet seg til det vi i dag kjenner som spesielle kostregimer.

Innen helsekostbransjen brukes det flere forskjellige forklaringer på hva helsekost egentlig er for noe. Noen mener at helsekost er det som kalles for laktovegetarisk kost, mens andre mener at dette ikke er det samme som helsekost. Imidlertid er de fleste enige om at grensen er uklar og det er derfor ikke så rart at mange ord brukes om hverandre når de skal forklare hva helsekost egentlig er for en størrelse. Det har også vært vanlig at helsekostbransjen har krevd at grønnsaker og frukt, som skulle selges i butikkene deres, måtte være dyrket uten bruk av sprøytemidler eller kunstgjødsel, før de kunne kalles for helsekostprodukter. I dag har man fått et nytt system, DEBIO-merkingen, og på den måte har man fått en felles kontroll av råvarene som selges i butikkene.

Et forsøk på begrepsavklaring

Mange har en mening om helsekost og hva som gjemmer seg bak dette begrepet. Derfor har flere ernæringsfysiologer og leger gjort et forsøk på å avklare dette, og ifølge denne gruppe eksperter, så kan helsekost ikke knyttes til et spesielt kostregime eller spesielle matvarer. I stedet peker de på at betegnelsen helsekost snarere må brukes om avbalansert- og næringsmessig kost. Definisjonen deres går ut på at enhver kost er helsekost hvis de essensielle næringsstoffene er tilpasset den enkelte person, og dersom fettinnholdet er lavt samt innholdet av fiber er tilstrekkelig.

Ernæringsvitenskapen har de senere årene kunne bekrefte og begrunne mange av de tradisjonelle prinsippene som helsekostbevegelsen kom frem med for mer enn 100 år siden. Detter har vært til stor hjelp for de mange mennesker som har stor interesse i å leve et sunt liv basert på sunn mat og råvarer som har gode helsemessige egenskaper. Noen av disse prinsippene brukes mye den dag i dag og det gjelder blant annet bruk av fiberrik kost samt mat som inneholder lite fett og sukker.