Hva menes med alternativ behandling?

Mange har en oppfattelse av at alternativ behandling er en behandlingsform som legevitenskapen ikke tror på og at det egentlig ikke finnes noen form for vitenskapelig bevis for slike behandlingsalternativer. Men det er langt fra tilfelle. Totalt finnes det mer enn 50 ulike behandlingsformer, som alle regnes for alternativ behandling, og selv om noen av disse mangler det som kalles for solid vitenskapelig støtte, så er det også flere av dem som kan fremlegge beviser med dokumentert effekt.

En annen tolkning i Norge

Selv om det med alternativ behandling ofte menes andre behandlingsmetoder enn de medisinske, så har ordet en annen betydning her hjemme.  Med alternativ behandling, menes rett og slett at slike helserelaterte behandlinger blir utført andre steder enn hos helsevesenet. Det er også slik det er definert i loven om alternativ behandling av sykdom.

En slik behandling er gjerne et tiltak som skal løse et helsemessig problem eller en lidelse, men med en alternativ behandlingsform. Et godt eksempel på dette er yoga. I Norge brukes yoga både som en treningsform og som behandling mot f.eks. migrene eller diabetes, og når yoga benyttes til å behandle et helseproblem, så regnes dette som alternativ behandling.

Alternative behandlingsmetoder

Som nevnt finnes det en lang rekke behandlingsmetoder, som alle går under betegnelsen alternativ behandling eller alternativ medisin. De fleste er enige om at de som er «tilhengere» av denne behandlingsmetoden ofte kaller det for alternativ medisin, mens de «skeptiske» foretrekker å kalle det for alternativ behandling. Uansett, så dekker begrepet over en lang rekke metoder som kan brukes for å hjelpe pasienter med sykdommer, symptomer og plager.

Akupunktur, aromaterapi, celleterapi, healing, homøopati, kiropraktikk, massasje, naprapati, osteopati, psykosyntese, soneterapi, yoga og årelating er blott noen av de mange metoder som kan benyttes for å lindre smerter og behandle uten bruk av medisin. Særlig sistnevnte er nok en av grunnene til at mange i dag foretrekker å benytte alternative behandlingsmetoder, fordi de ikke ønsker å spise medisin som kan ha mange bivirkninger. Andre har fått anbefalt en alternativ behandlingsmetode av andre som har hatt gode erfaringer med en annen form for behandling. I siste ende ønsker vi alle å bli kvitt skavankene våre, og dette kan like gjerne skje ved hjelp av f.eks. homøopati.

Finnes det andre former for alternativ behandling?

Det spørsmålet kan vi svare ja til med engang. Innen helsevesenet blir også egen behandling kalt for alternativ behandling. Dette skyldes at det vanligvis er helsevesenet som behandler pasientens problem, men hvis man kommer med tiltak på eget initiativ, så anses dette også som alternativ behandling. En type egenbehandling er bruk av teknikker som pasienten har lært seg selv ved hjelp av instruksjonsfilmer eller bøker. Dette går også under den alternative behandlingsformen ifølge det norske helsevesenet.

Sist, men ikke minst, så anses vitaminer og diverse kosttilskudd også som alternativ behandling. Dette gjelder også hvis legemidler blir brukt på en annen måte enn det legen anbefaler eller det som står i instruksene på medisinesken, da regnes det også som alternativ behandling. Derfor kan vi konkludere med at begrepet alternativ behandling dekker over langt mer enn annerledes behandlingsmetoder.