Kinesiologi

Blant de mange ulike alternative behandlingsmetodene finner vi også kinesiologi. Dette er måte hvor man tester kroppens muskler og bruker dette til å finne frem til kroppens ubalanser og samtidig rette dem opp. Kinesiologi stammer fra det greske ordet kenesis, et ord som betyr bevegelse, men selve behandlingsmetoden er utviklet i USA.

Muskeltesting hjelper kinesiologen til å finne ut om en pasient har blokkeringer, enten disse er fysiske, ernæringsmessige eller mentale. Med kinesiologi mener man å kunne sørge for at energien flyter som den skal gjennom kroppens energibaner, noe som kun skjer når vi er i balanse og helt friske. Ifølge denne metoden er hver enkel muskelgruppe i forbindelse med ulike deler av kroppen vår, både organene våre, fordøyelsessystemet, knoklene, og blodgjennomstrømningen.

Historikk

Kinesiologien er ikke så gammel en behandlingsmetode som andre av de alternative metodene. Den ble utviklet på 1960-tallet av en kiropraktor ved navn George Goodheart. Han jobbet en del med det man kaller for meridiansystemet i kroppen, og han oppdaget at han kunne finne blokkeringer i dette system ved å benytte seg av en muskeltest som testet musklenes styrke.  Ved hjelp av denne testen kunne Mr. Goodheart finne ut av om kroppen var i god form eller ikke. Systemet brukes den dag i dag og kalles for anvendt kinesiologi. Det er den metoden kinesiologer bruker til å kartlegge ubalanse i kroppen og korrigere dette.

Når man går til en kinesiolog, så begynner man med å kartlegge hvilket behov man har som pasient. Dette skjer ved at kinesiologen stiller en rekke spørsmål om pasientens helse og ikke minst den livsstil som denne har. Dette for å sikre at man får et godt bilde av mulige årsaker til de problemer en pasient kommer med. Når denne delen er overstått, så går man over til det praktiske, nemlig undersøkelse av musklene. Her vil behandleren trykke på en rekke av kroppens muskler for å sjekke hvor motstandsdyktige de er, og samtidig vil kinesiologen får et klart svar på om det finnes ubalanse i kroppen. Et tegn på ubalanse er f.eks. når muskelen gir etter ved denne testen.

Mange retninger innen kinesiologi

I motsetning til andre alternative behandlingsmetoder, så finnes det mange forskjellige spesial-områder innen kinesiologi. Disse har blitt utviklet underveis, men likevel har de en ting til felles og det er muskeltesten. Ut fra denne har man bygget opp ulike metoder som kan hjelpe pasienter med å bli kvitt de plager de måtte gå rundt med.

TFH, Touch For Health

Dette systemet inneholder de mest grunnleggende teknikkene innen kinesiologi. Meningen er at pasienten kan hjelpe seg selv på daglig basis, og de ble utviklet av John F. Thie fra USA, en anerkjent kiropraktor og kinesiolog. TFH danner også grunnlaget for det som kalles for profesjonell kinesiologi.

Hyperton-X

Hyperton-metoden har fokus på bruken av musklene våre og det er derfor mye fokus på denne metoden innen idretten. Brukes musklene på riktig måte vil det gjøre kroppen mer avslappet og dermed mer fleksibel. Dette er viktig for idrettsutøvere.

Hvilke problemer kan kinesiologi hjelpe mot?

Det er primært ubalanse i kroppen som kinesiologi hjelper mot. Ved å sørge for at energisystemet vårt er i perfekt balanse, så vil det medføre en økt livskvalitet, både når det gjelder det mentale, det fysiske og det emosjonelle. Det er også mulig å påvirke kroppens blodsirkulasjon, nervesystem og værtrekningen ved å bruke kinesiologi.