Skandinaviske Osteopathøyskolen

Den Skandinaviske Osteopathøgskolen er en av de mest kjente skolene innen alternativ medisin i Norden. Den ble stiftet på begynnelsen av 1980-tallet, og i 1995 begynte skolen et samarbeid på lærersiden med European School of Osteopathy (ESO), som ligger i England. På den Skandinaviske Osteopathøgskolen, som holder til i Gøteborg, så er det selvsagt osteopatutdannelsen som er i høysetet.

På skolen lærer man som elev om hva det vil si å være Osteopat. Utdannelsen tar eleven gjennom hvilke manuelle undersøkelser man må ta med pasientene og de behandlinger som følger med. Innen osteopatien er det spesielt samspillet mellom kropp og psyke som har stor betydning og hva det har å si for helsen.

Studieinnhold

Som elev på Osteopathøgskolen får man kunnskap om hvordan kroppen vår fungerer, hvordan man undersøker pasienter, man lærer å planlegge et behandlingsforløp og ikke minst får man innsikt i de teknikker som gjelder innen osteopatien. Hele utdannelsen tar fire år og en god del av tiden brukes på å gi eleven en forståelse for hvordan det hele henger sammen i kroppen vår. Det er viktig med en dyp kunnskap om kroppens anatomi og hvilke fysiologiske funksjoner vi har. Samtidig må en osteopat også ha en grunnleggende forståelse for en rekke sykdommer vi kan bli utsatt for og derfor brukes det mye tid på patologi. På skolen går man altså igjennom en rekke av de samme fagene som inngår i medisinstudiene ved universitet.

Underveis i studiet vil elevene få full forståelse for hvordan kroppen er bygget opp, hvordan kroppens funksjoner fungerer og hvordan de påvirker styringen av de forskjellige kroppsdelene. Skolen legger i tillegg stor vekt på læren om muskler, skjelettet, ledd samt nervesystemet. Dette er viktig for de elever som ønsker å jobbe på egen klinikk og med diagnostiering.

Ved den Skandinaviske Osteopathøyskolen jobber det en rekke spesialister, legitimerte leger samt kvalifiserte osteopater og dette er med til å sikre et høyt utdanningsnivå.

Internasjonal akademisk eksamen

Mange av de studenter som studerer ved skolen har allerede en jobb innen andre yrker. For å gjøre utdannelsen så smidig som mulig har man derfor valgt å dele opp undervisningen i intensive blokker. Utenfor disse undervisningsblokkene må elevene derfor påregne perioder med selvstudier. Skolen kan også tilby en elevklinikk, som er ganske populær, og her kommer det pasienter utenfra som elevene så kan teste kunnskapene sine på. Utdanningen er sertifisert av universitetet i Wales og etter bestått eksamen vil elevene kunne kalle seg for Bachelor of Science in Osteopathy

Videreutdanning i osteopati

For å kunne undervise i Norge er det nødvendig med en ettårig videreutdanning.  Etter denne blir man medlem av Norsk Osteopat Forbund og kan titulere seg Osteopat D.O. MNOF. Det ene året er en påbygging på den Bachelor i Osteopati man har fra før av og vil gi eleven ny kunnskap og flere ferdigheter innen osteopatien. Utdanningen er delt mellom teori, praksis og klinisk praksis. Sistnevnte skjer på studentklinikken ved studiestedet. Det er Høyskolen Kristiania som står for utdannelsen og det er mulig å søke om opptak enten i Oslo eller Bergen.