Tunsberg Medisinske Skole

 

I Vestfold, nærmere bestemt i Tønsberg, finner vi Tunsberg Medisinske Skole (TMS). Dette er en skole som primært tilbyr kurs og studier innen naturmedisin, ernæringsfag og grunnmedisin. Det meste av undervisningen er lagt opp slik at elevene kan studere på nettet, kombinert med undervisning i klasserom på skolen i Tønsberg eller i avdelingen i Asker.

Fra skolens grunnleggelse i 1998 og frem til desember 2011, gikk skolen under navnet Medisinfagskolen, men endret så navn til Tunsberg Medisinske Skole. Det var Truls Isaksen som grunnla det som var den første nettskolen innen alternativ medisin og et sted hvor man kunne utdanne seg som terapeut innen dette feltet. Truls Isaksen er fortsatt aktiv på skolen og er rektor for skolen. Lege Roar Pedersen er fagansvarlig for undervisningen innen fysiologi, anatomi og sykdomslære, og har lang fartstid innen medisin. Det var også Roar Pedersen som var med til å starte opp det kjente nettstedet Lommelegen.no.

 

Mange ulike studier

Det er mulig å ta flere ulike deltidsstudier via Tunsberg Medisinske Skole og blant disse finner vi blant annet forkurs innen anatomi og fysiologi. Her lærer elevene det mest grunnleggende før de går videre til de tyngre studiene innen vanlig eller alternativ medisin. Et annet studie som skolen tilbyr, er grunnmedisin. Det er et av de større studier og består av en rekke forskjellige fag, blant annet anatomi, patologi, fysiologi og ikke minst en innføring i biokjemi, psykiatri og medisinsk historie.

Av andre studier ved skolen kan nevnes naturmedisinsk grunnutdanning og kostholdsveileder. Studiet innen naturmedisin er kanskje skolens viktigste utdanning og her får elevene en grundig innføring i bakgrunn og historien til naturmedisinen og ikke minst hvilke tanker som ligger bak. Etter at dette studiet er gjennomført og bestått, kan elevene gå videre i en spesiell fagretning om de ønsker det.

Hva lærer man om naturmedisin?

Meningen med en grunnutdanning innen naturmedisin, er å gi deg en solid basiskunnskap om de ulike teoriene og retningene som finnes innen naturmedisin. En slik utdanning passer for de som ønsker å jobbe innen naturmedisin, men som ikke er helt sikre på hvilken retning de skal velge. Studiene ved skolen passer også for dem som allerede jobber på apotek eller i helsekostbutikk og som ønsker bedre kjennskap til naturmedisin i sin helhet.

Naturmedisin er et stort fagområde og det er mye å sette seg inn i for den studerende. Men før man bestemmer seg for hvilken retning man vil gå videre med, så tilbyr skolen denne grunnutdannelse hvor elevene får en forståelse for de grunnleggende prinsipper innen naturmedisin.

Det praktiske

Som nevnt er studiene lagt opp som deltidsstudier. Likevel er det mye stoff man må sette seg inn i, og skolen anbefaler derfor at studentene jobber minst to-tre ganger i uken med de ulike fag. Totalt regner man med en studietid på 240 timer, men det er selvsagt også mulig å forlenge studiet slik at man bruker lengre tid. Det er flere obligatoriske oppgaver som må sendes inn og det vil være oppgaver innenfor hvert tema hver måned. I tillegg vil det være ulike online quizer som rettes umiddelbart etter innsending og alle oppgaver må være bestått før man kan gå opp til eksamen.